Kontakt

Produkcja i pakowanie

janikowo

adres do korespondencji
CIECH Zakład Produkcyjny
ul. Przemysłowa 30
88-160 Janikowo, Polska

CIECH Zakład Produkcyjny

ul. Przemysłowa 30 88-160 Janikowo, Polska

Dystrybucja

warszawa

adres do korespondencji
CIECH S.A.
ul. Wspólna 62
00-684 Warszawa, Polska

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000011687
Regon: 011179878
NIP: 118-00-19-377
Kapitał zakładowy: 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości)

CIECH S.A.

ul. Wspólna 62