Sól Kujawska - Nowa pojemność Tuba 0,4 kg
Grupa CIECH: w Janikowie działa już jeden z największych w regionie magazynów wysokiego składowania
Tabletki Solne - Nowe Pojemności
Nowa Pojemność 50 kg
CIECH rozwija biznes solny – rusza faza przygotowawcza inwestycji o wartości 100 mln euro